Salarisadministratie

Verlof, verzuim, overuren en declaraties… Wij begrijpen heel goed dat jij als ondernemer niet op de hoogte bent van alle ins en outs op het gebied van salarisadministratie. Met het oog op de beste kwaliteit zijn wij hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met Fiscount Loonservice.

Onze partner in salarisverwerking

Fiscount Loonservice is onze betrouwbare partner op het gebied van salarisverwerking. Waarom? Omdat deze partij alle kennis in huis heeft. Met de beste software werkt. En ons continuïteit en kwaliteit garandeert.

De voordelen

• Je bent minder tijd en dus geld kwijt aan een overzichtelijke salarisadministratie;

• Je krijgt een beter overzicht van de salarisverwerking, zodat je tijdig kunt bijsturen;

• Jij en je medewerkers hebben altijd inzicht in de verlofuren en;

• Je houdt meer tijd over voor je corebusiness.